Ξενοδοχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα παρακάτω στοιχεία δεν έχουν ανανεωθεί ακόμη για το έτος 2017...

To (*) σημαίνει ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό

Όνομα Τηλέφωνο Ιστοσελίδα 1κλινο 2κλινο 3κλινο
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - - - - -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - - - - -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - - - - -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - - - - -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - - - - -

Εστιατόρια

Πρoτεινόμενα εστιατόρια για τους αγώνες "Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2017".

Όνομα Έκπτωση Τηλέφωνο Ιστοσελίδα Περιοχή
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - - - -

Καφετέριες

Πρoτεινόμενες καφετέριες για τους αγώνες "Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2017".

Όνομα Έκπτωση Τηλέφωνο Ιστοσελίδα Περιοχή
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - - - -
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - - - -
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - - - -
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - - - -
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - - - -