Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργικόπουλος Παναγιώτης: Τηλ. 6972029278
lepantorunners@gmail.com


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η κατάθεση χρημάτων αποκλειστικά στην τράπεζα Eurobank
Πληροφορίες λογαριασμού:
  • EUROBANK
  • ΙΒΑΝ: GR4302606640000050101279053
  • Δικαιούχοι: Γεωργικόπουλος Παναγιώτης, Τούντας Θωμάς και Πασχάλης Γιώργος.
*Στα σχόλια της κατάθεσης πρέπει να αναφέρετε υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας*
Σε περίπτωση κατάθεσης σε άλλη τράπεζα, τυχόν έξοδα προμήθειας βαραίνουν τον αθλητή!